2022-02-18 08:53Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Moroxite F som förbättrar behandlingen av bensköra

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Moroxite F, en startup som utvecklar en ny behandling för bensköra. I emissionen på totalt tio miljoner kronor deltar även Fåhraeus Startup & Growth. Pengarna ska användas till att genomföra de första kliniska studierna.

Benskörhet är en vanlig sjukdom som drabbar många äldre. Vid frakturer, som till exempel lårbensbrott, kan det vara svårt att få skruvar och andra implantat att fästa i det sköra benet, med sämre läkning och mer lidande för patienten som följd.

Nu har Lundabaserade startupen Moroxite F tagit fram en ny frakturbehandlingsmetod som förbättrar förankringen av implantat vid benskörhet. Metoden förväntas leda till färre re-operationer, minskade samhällskostnader och bättre livskvalitet för patienten.

Metoden bygger på många års forskning kring att binda läkemedel till små partiklar av ett ämne, hydroxylapatit, som finns naturligt i ben. Apatitpartiklarna appliceras lokalt med en ny teknik och bidrar i kombination med ett läkemedel som motverkar benskörhet till att återbilda ben i höfter och ryggrad.

  • Med en ökande andel äldre personer med benskörhet, är detta en starkt växande marknad i behov av nya och kostnadseffektiva lösningar. Förutom att minska lidandet för en stor grupp patienter, har Moroxite F potential att inbringa ett stort försäljningsvärde genom avyttrande av licenser, produkter eller bolaget i sin helhet, säger Anna Gisselsson, Investment Manager på Almi Invest.

Moroxite F befinner sig ännu i ett tidigt stadium och kommer till en början att fokusera på återbildning av ben i höftleder hos patienter.

  • Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och på allvar dra igång förberedande kliniska studier och samtidigt kartlägga den regulatoriska processen för vår metod, säger Semmy Rülf, styrelseordförande Moroxite F.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.