2020-01-16 11:47Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Carcare Systems som effektiviserar bilhandel

Almi Invest investerar drygt 1,2 miljoner kronor i Carcare Systems Europe från Östersund som kortar ledtider och antalet lagerdagar vid bilförsäljning. I emissionen deltar även norska BUS AS.                    

Carcare Systems har utvecklat en molnbaserad mjukvara för att öka lönsamheten för bilåterförsäljare genom att effektivisera handel av nya och begagnade bilar. Bolaget har idag ett hundratal bilanläggningar anslutna för bland annat Volvo, Volkswagen och BMW och behandlar årligen ca 65 000 fordon.

Carcare kan enkelt integreras med befintliga system och övervakar varje bil internt och mot marknaden. Tjänsten som utvecklats under två års tid i samarbete med bland annat Berners, kan till exempel automatisera hela flödet från intag till försäljning, optimera prissättningen baserat på geografisk plats samt skicka notiser till ansvariga personer för varje steg i processen och därmed snabba på ledtider.

- Vi attraheras av att Carcare så tydligt effektiviserar centrala funktioner hos sina kunder på ett användarvänligt sätt. Bolaget har lyckats minska antalet lagerdagar med upp till 35 procent, vilket blir en bra kostnadsbesparing för återförsäljarna, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest.

I Europa finns 60 000 bilåterförsäljare och varje år görs ca 18 miljoner nyregistreringar av bilar. Den genomsnittliga lagertiden för en begagnad bil var 75 dagar år 2018. Lagerkostnaden var i genomsnitt 300 kronor per dag. Det innebar att den totala lagerkostnaden för en bilhandlare som omsatte 1000 bilar under året uppgick till 22,5 miljoner kronor.

- Investeringen och nya kompetenta partners som Almi Invest och BUS AS gör det möjligt att växla upp vår tillväxtresa. Vi ser samma behov hos återförsäljare utanför landets gränser och är nu redo att expandera på den europeiska marknaden, säger Lars Eriksson, vd Carcare Systems.

 

För ytterligare information kontakta

Mats Håkansson, Investment Manager Almi Invest, tel 073-367 60 15, mail mats.hakasson@almiinvest.se

Lars Eriksson, vd Carcare Systems Europe, tel 063 10 44 54, mail lars.eriksson@car-care.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.