2017-08-21 13:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i StudyBee

null

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Malmöbolaget StudyBee, en elevutvecklings- och bedömningstjänst för Google Classroom, där läraren kan individanpassa och betygsätta elevuppgifter. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar också privata investerare, bland andra Djäkne Startup Studio samt fotbollsproffsen Pontus Jansson och Robin Olsen via sitt investmentbolag PJ & PL Invest AB.Pengarna ska användas till lansering i Storbritannien.

Dagens skola blir alltmer digitaliserad, men lärarna är ofta hänvisade till flera olika, ofta krångliga, system för att kunna planera undervisningen, sätta betyg och följa upp. Det medför att läraren måste lägga mycket tid på administration. Detta vill StudyBee underlätta genom att erbjuda en produkt som erbjuder heltäckande bedömning i lätthanterliga Google Classroom.

Med StudyBee kan läraren på ett enkelt sätt utföra alla uppgifter kopplade till undervisning, återkoppling till eleven, betygssättning samt spara och dela uppgifter med den enskilda eleven.

- StudyBee frigör tid för läraren och gör det enkelt att individanpassa undervisningen och följa läroplanen, säger Jenny Strömberg, Investment Manager på Almi Invest. Det blir mer och mer självklart att använda sig av digitalt material i klassrummen. Här har StudyBee goda möjligheter att etablera sig som en ledande aktör.

Tjänsten lanserades i Sverige hösten 2016 och har redan lyckats attrahera 170 skolor med 20 000 elever. Etablering i Storbritannien skedde våren 2017 och i planen ligger också en etablering i USA så småningom. Lanseringen sker i samarbete med Googles Premium Partners, till exempel brittiska C-Learning.

- Tack vare detta kapitaltillskott kan vi nu fortsätta att bearbeta våra marknader i samarbete med Googles partners, säger StudyBees vd Ian Rattigan. Vårt mål är att StudyBee ska bidra till att minska lärarnas arbetsbörda samt hjälpa elever uppnå sin fulla potential.


För ytterligare information kontakta:
Jenny Strömberg, investment manager Almi Invest, tel 070-966 75 66, mail jenny.stromberg@almiinvest.se
Ian Rattigan, vd StudyBee, tel 073-0247279,mail ian@studybee.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.