2020-07-14 07:34Pressmeddelande

Techbolaget Brinja tar in 10 miljoner för att öka säkerheten för byggnadsarbetare

Brinja teamNu accelererar teamet på Brinja sin satsning i Norden och börjar expandera i Europa.

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Brinja som utvecklat en unik säkerhetslösning för byggarbetsplatser. I emissionen på totalt 10 miljoner kronor deltar även affärsänglar och existerande ägare.

Brinja leder digitaliseringen av byggindustrin genom att trådlöst koppla ihop sensorer och kontrollsystem på byggarbetsplatsen med en app i mobiltelefonen som kan skicka notifikationer, sms och varna. Tekniken ger mycket god översikt och kontroll av arbetsmiljön och ökar säkerheten, samtidigt som kostnaderna sänks för byggföretagen.

Brinja är först med ett app-baserat utrymningssystem, Brinja Guardian, för att alla ska kunna känna sig säkra på sin arbetsplats. Systemet gör det även möjligt för enskilda anställda att i ett tidigt skede varna medarbetare över hela byggarbetsplatsen. Lösningen kan kraftigt reducera utrymningstiden och se till att all personal faktiskt har lämnat arbetsplatsen genom den smarta IoT-lösningen.

Bland kunderna i Sverige finns Peab, Skanska och NCC där flera projektchefer säger att Brinja höjt säkerhetsnivån på ett användarvänligt sätt och samtidigt sänkt deras kostnader.

- Säkra byggarbetsplatser behövs överallt. Med emissionen på 10 miljoner kronor och nätverken från flera nya ägare kan vi nu accelerera vår satsning i Norden och börja expandera i Europa, säger Xavier Leon, vd på Brinja.

Bara i Europa uppskattas marknaden för Brinjas digitala säkerhetslösning i byggindustrin till 39 miljarder kronor.

- Byggindustrin har ett stort behov av nya digitala lösningar för att öka säkerhet och effektivitet. I händelse av en nödsituation räknas varje sekund. Brinjas IoT-lösning är unik på marknaden och vi ser på sikt en mycket stor tillväxtpotential internationellt, säger Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest.

 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Andersson, Investment Manager Almi Invest, tel 070-942 56 30, mail fredrik.andersson@almiinvest.se

Xavier Leon, vd Brinja, tel 072-873 39 82, mail xavier.leon@brinja.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.