2021-02-09 09:30Pressmeddelande

Rekordhög investeringsnivå för Almi Invest

Fotograf Magnus Liam KarlssonAlmi Invests nya vd Joachim Karlsson

Almi Invest ökade investeringsnivån 2020 genom att investera rekordhöga 316 miljoner kronor i sammanlagt 175 bolag, varav nyinvesteringar i 45 bolag. Antalet helt eller delvis sålda bolag uppgick till 28, vilket inbringade totalt 204 miljoner kronor i exitlikvider. Under året genomfördes även en lyckad notering av textilåtervinningsbolaget Renewcell, där värdet på Almi Invests innehav mer än tiodubblades.

 Under verksamhetsåret 2020 nådde Almi Invest sitt högsta investeringsbelopp någonsin - totalt 316 miljoner kronor i 130 befintliga bolag och 45 nya portföljbolag. Flest investeringar gjordes inom tech, följt av life science och industri.

Almi Invests Greentechfond, som investerade 87 miljoner kronor i 15 bolag, investerar större belopp än övriga Almi Invest. Bland dess nyinvesteringar märks Graphmatech, Spowdi och Bower (tidigare PantaPå).

Under året genomfördes även avyttringar, exits, i 28 bolag till ett värde av 204 miljoner kronor. 20 av dessa bolag avyttrades i sin helhet. Bland dessa märks Cartana, Maintmaster och Netrounds.

Cartana, vars teknik kartlägger hjärnan utifrån cellanalys och bilddata, såldes till det noterade amerikanska bioteknikbolaget 10x Genomics. Maintmaster, som utvecklar ett molnbaserat underhållssystem för industriföretag, såldes till Monterro, den ledande investeraren i B2B-mjukvarubolag i Norden. Netrounds, som erbjuder nätoperatörer och större företags IT-avdelningar ett egenutvecklat testsystem, såldes till det noterade amerikanska bolaget Juniper Networks.

En uppmärksammad mångmiljardnotering genomfördes i Renewcell, som utvecklat en process för kemisk återvinning av textilier. Renewcell köper textiler från spill- och återvinningsströmmar, bearbetar dem, och säljer tillbaka till marknaden för att möjliggöra cirkulära flöden. Almi Invest, som investerade i bolaget via sin Greentechfond 2019, har en ägarandel på 3,3 procent, vilket för närvarande motsvarar ett värde på ca 250 miljoner kronor.

-  Som nytillträdd vd är det väldigt tillfredställande att kunna konstatera vilken viktig roll Almi Invest spelar för svenska startups, inte minst under Coronapandemin, säger Joachim Karlsson, vd på Almi Invest. Vi har ökat vår investeringstakt och även genomfört ett antal mycket lyckade exits. Det gör att vi får möjlighet att göra fler långsiktiga investeringar i tidiga bolag runt om i landet.

Vid utgången av året hade Almi Invest totalt 354 portföljbolag, varav 45 procent inom Tech, 22 procent inom Life science och 18 procent inom Industri. Cleantech står för nio procent av antalet bolag men 13 procent av investerat kapital.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.