2021-06-23 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i bildelningsbolaget E-Go

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i gotländska E-go, som erbjuder en digital bildelningstjänst för elbilar. I emissionen på totalt drygt två miljoner kronor deltar också Regioninvest Gotland. Pengarna ska gå till marknadsföring och expansion.

Elfordon Gotland AB, med varumärket E-go, hyr ut nyckellösa, delningsbara el-bilar helt digitalt via mobilappen E-go. Bolaget startade sin verksamhet på Gotland i början av 2020 och finns även i Åre. Verksamheten är oberoende av säsong eftersom bilarna flyttas – på sommaren till Visby och på vintern till Åre. 

Bolagets tanke är att erbjuda enkla, billiga och miljövänliga transportlösningar på turistorter samt att tillhandahålla elfordon och laddplatser. Appen E-Go används för att boka, öppna, betala och låsa bilen och kunden betalar enbart för den tid bilen används.

Bilen hämtas och lämnas på någon av E-Gos hotspots, som finns på platser där människor bor, jobbar och reser, såsom flygplatser, hotell, butiker och i bostadsområden.

-  E-go har redan lyckats etablera sig på två av Sveriges hetaste turistmål, Gotland och Åre, med relativt små medel. Efterfrågan på elbilar och delningsekonomi växer, vilket gör att vi ser positivt på E-Gos möjligheter att lyckas, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Bolaget har hittills riktat in sig mot privatkunder, men kommer även att börja erbjuda tjänsten till företag, verksamheter och event.

-  Vi är mycket glada för denna investering, säger E-Gos grundare och vd Johan Granath. Nu kan vi ta nästa steg i vår utveckling och börja skala upp vår verksamhet. Planen är att etablera oss på fler geografiska platser och investera i försäljning och marknadsföring.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.