2019-11-13 10:13Pressmeddelande

AligND tar in 5 miljoner för nanotrådsbaserade biosensorplattformar

Bild: Philip Krantz. Copyright Lund University.Bild: Philip Krantz. Copyright Lund University.

Lundabaserade AligND Systems, som utvecklar avancerade nanotrådsbaserade biosensorplattformar, reser 5 miljoner kronor för att göra sin teknik tillgänglig för massmarknaden. Största investeraren är Almi Invest, som investerar 3,5 miljoner kronor, följt av MIST Ventures och LU Holding.                              

AligNDs mål är att introducera en avancerad och prisvärd teknologi för nanotrådsplattformar till segmentet biosensorer, en marknad värderad till flera miljarder dollar. AligNDs patenterade produktionsmetod för att strukturera och rikta nanotrådar tillsammans med deras vågledarteknik gör att kunder inom sensorsegmentet får ta del av fördelarna med nanotrådarnas stora area och förbättrade signalförmåga, till en mycket fördelaktig kostnad. 

"Vare sig det handlar om att detektera speciella biomarkörer för cancerdiagnostik, förbättra DNA-ID eller hitta patogener, har vertikalt strukturerade nanotrådsplattformar visat sig vara otroligt framgångsrika i termer av känslighet gentemot nuvarande ledande metoder som bygger på sensorer av plana typer.” säger Dr. Fredrik Höök, chef för avdelningen Biologisk fysik vid Chalmers universitet. "Det är spännande att AligND nu kan göra denna teknik tillgänglig för massmarknaden."

”Förutom inom analytisk kemi spelar sensorplattformen en viktig roll i avancerad biomarkördetektion. En ökning med faktor 20 för optisk testkänslighet, som vi har sett med nanotrådar, är mycket lovande och kommer att förbättra analysprestandan”, säger Carl Borrebaeck, chef för CREATE Health Cancer Center vid Lunds universitet. Vidare menar Carl att ”om AligND kan säkerställa teknikens prestanda på ett kostnadseffektivt sätt och ta den till marknaden kommer det finnas ett stort intresse”

”AligND verkar inom ett område med snabb tillväxt. Företagets teknik har stora möjligheter att effektivisera och tillföra värde i biosensorområdet”, säger Per Antonsson, investeringschef på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:

Erik Smith, VD AligND Systems, erik.smith@aligndsystems.com eller +46 (0) 765 69 78 58. www.aligndsystems.com

Per Antonsson, Investment Manager Almi Invest, tel 070 872 87 17, mail per.antonsson@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.