2022-11-15 08:31Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Navari som utvecklar framtidens AR-baserade cancerkirurgi

Vd Madeleine Gustavsson med COO Axel Blomé och Carl Bodin, Product Development


 
Vd Madeleine Gustavsson med COO Axel Blomé och Carl Bodin, Product Development

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Göteborgsbaserade startupen Navari, som utvecklar en ny, AR-baserad teknik för titthålskirurgi, i dagsläget med fokus på levercancer. I emissionen på totalt 7,5 miljoner kronor deltar även Chalmers Ventures, GU Ventures, VASA Angels och privata investerare. Pengarna ska användas till en pre-klinisk studie samt till utveckling av en fullt fungerande första version av produkten.

Operationer av tumörer i levern görs idag både med öppen kirurgi och med titthålskirurgi. Under en öppen operation har kirurgen en god visuell överblick över kroppens anatomi. En titthålsoperation är dock starkt fördelaktig utifrån patientens perspektiv, eftersom ingreppet på kroppen blir mindre. Men titthålskirurgi på levern är inte helt okomplicerat, då kirurgen varken ser eller kan känna lika bra som vid en öppen operation.

Med Navaris teknik får kirurgen en bättre förståelse och uppfattning av tumörens djup och position via en 3D-baserad AR-projektion, som visar tumörens exakta position under operationen. Detta gör att kirurgen ser betydligt bättre, vilket underlättar operationsingreppet.

Navaris första produkt riktar sig specifikt mot levercancer och borttagning av cancertumörer i detta organ. Samtidigt är tekniken inte begränsad enbart till leverkirurgi, utan har potential till att kunna breddas även till andra användningsområden.

-  Navaris teknik gör radikal skillnad och kan komma att bidra till titthålsoperationer blir förstahandsvalet i framtiden, säger Christian Björkman, Investment Manager på Almi Invest. Detta gynnar både patient och sjukvård. Marknaden är stor och växande och AR-integrationstrenden är stark inom sjukvården, vilket gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas.

Navaris teknologi bygger på forskning från Sahlgrenska, där kirurger själva identifierat problematiken och letat efter en lösning. Genom ett samarbete med Chalmers har forskningen vidareutvecklats till en teknisk lösning, som vidare kommersialiserats genom Chalmers Ventures och Chalmers Entreprenörsskola

-  Denna investering möjliggör ett stort kliv framåt i vår utveckling, där viktiga milstolpar som exempelvis en pre-klinisk studie kan nås, säger Navaris vd Madeleine Gustavsson. Målsättningen och fokus är nu att kunna utveckla en fullt fungerande första version av produkten som är redo för en klinisk studie.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.