2021-03-09 10:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Simumatiks digtala tvillingar

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Skövdebolaget Simumatik, som utvecklar en plattform för test av nya komplexa maskiner, så kallade digitala tvillingar. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till marknadsföring och produktutveckling.

Dagens maskiner är oftast kopplade till datorer med många komplexa parametrar i den digitala miljön. Detta gör att det blir komplicerat när maskinsystem ska sättas i drift eller uppdateras. Det blir ofta mängder av fel och komplikationer som leder till ökade kostnader, förseningar och negativ påverkan på miljön.

Här erbjuder Simumatik ett molnbaserat verktyg som förenklar processen. Med plattformens så kallade digitala tvilling går det att simulera maskinen och säkerställa att så mycket som möjligt är korrekt digitalt innan driftsättning sker.

En digital tvilling, eller emulgeringsmodell, är en digital kopia av ett fysiskt objekt med alla dess egenskaper så som former och geometri, plats, status och rörelsemönster. Den kan användas vid test av nya system innan de tas i drift på riktigt. Till exempel vid ett krocktest ska resultatet bli detsamma som vid en riktig krasch.

-  Den största fördelen med Simumatik är dess cloud-baserade plattform som tillåter användarna att arbeta direkt i browsern med avancerade emuleringar. Kunderna arbetar mer hållbart, sparar pengar, kan erbjuda sina kunder bättre service och sparar ofta mycket tid. En annan fördel är att tekniken möjliggör distansarbete i större utsträckning än vad som är möjligt utan bolagets tjänst, säger Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest.

Pandemier och miljöpåverkan kommer med hög sannolikhet driva på utvecklingen av den här typen av molnbaserade applikationer framöver. Digitala tvillingar gör det möjligt att fortsätta arbeta även om man inte har tillgång till fysisk utrustning eller är på plats. Det går att validera lösningar och diskutera med kunder virtuellt eller digitalt.

-  Vi är väldigt glada över denna investering, säger Mikel Ayani, vd Simumatik. Nu får vi möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.