2022-09-16 07:05Pressmeddelande

Almi Invest säljer sitt innehav i I-tech

Almi Invest har sålt hela sitt innehav i det noterade miljöteknikbolaget I-tech. Innehavet har sålts i block över börsen och har inbringat en reavinst på drygt 100 miljoner kronor eller 5,8 gånger investerat kapital.

I-Tech har utvecklat och säljer en aktiv substans som motverkar marin påväxt på fartyg och marina installationer (”antifouling”), vilket i sin tur ger lägre bränsle- och underhållskostnader. Kunderna återfinns inom den marina färgindustrin och sjöfartsindustrin.

I-tech bildades år 2000 och är sedan 2018 noterat på Nasdaq First North.  Almi Invest gjorde sin första investering i bolaget år 2004 och följdinvesterade flera gånger under perioden 2007 - 2017.

Almi Invest har avyttrat sitt innehav, som uppgick till knappt 16 procent av kapital och röster vid noteringen i maj 2018, i omgångar över börsen. Köpare har mestadels varit institutionella investerare.Almi Invest hade investerat totalt 20,8 mkr i I-tech. Försäljningslikviden blev 121,2 miljoner kronor, vilket ger en säljmultipel på ca 5,8 och en reavinst på 100,4 mkr.

  • Vi är mycket nöjda med vår investering i I-tech. Bolaget har utvecklats väl under den långa period vi varit delägare och har nu en intressant position på en stor och växande marknad, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Almi Invest.

I-tech har vuxit kraftigt de senaste åren och har nu ett börsvärde på ca 350 miljoner kronor. Omsättningen 2021 uppgick till 53 miljoner kronor.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.