2020-09-01 08:24Pressmeddelande

RemissHjälpen tar in 9,3 miljoner för att korta vårdköer med ny SaaS-lösning för remisser

Alexander Knezevic, vd och grundare RemisshjälpenAlexander Knezevic, vd och grundare Remisshjälpen

Almi Invest investerar 4 miljoner kronor i det digitala vårdbolaget RemissHjälpen som utvecklar ett automatiserat remitteringsverktyg för att korta vårdköer, öka remisskvalitet och effektivisera vårdens arbete. I emissionen på 9,3 miljoner kronor deltar bland annat även Linbo Invest och Add Health Media.

RemissHjälpen bedriver digital vård i hela Sverige i såväl privat som offentlig regi. Parallellt har bolaget tagit fram landets största databas innehållande väntetider till vården, vårdgivarspecifik information och remitteringsrutiner. Detta gör att RemissHjälpen kan hitta den vård patienten behöver med kortast möjliga väntetid. Genom sin nya SaaS-tjänst effektiviserar bolaget remissflöden och kortar väntetider till bland annat specialister, operationer och röntgen.

I Sverige ligger andelen godkända remisser på 50-80 procent beroende på specialitet. 

 - Ineffektiv remittering kostar samhället ca 7,5 miljarder kronor årligen och leder till utebliven vård och onödigt lidande för landets patienter. Det är en förhållandevis låg acceptansgrad för de miljoner remisser som skickas. Men genom att erbjuda sin kompetens till andra vårdgivare kan RemissHjälpen öka effektiviteten för enskilda vårdgivare och samhället som helhet, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Genom emissionen ska RemissHjälpen accelerera utvecklingen av sin SaaS-tjänst och söker i samband med det nya medarbetare inom teknisk utveckling, digital marknadsföring och försäljning.

- Tack vare investeringen kan vi ta snabbare kliv mot att effektivera vårdens arbete och korta vårdköerna. Ineffektiva vårdflöden är ett komplext problem som kostar samhället miljarder varje år, leder till mänskligt lidande och i värsta fall kostar det liv. Jag är därför otroligt ödmjuk och tacksam för det förtroende vi fått att satsa mer resurser på vad vi vet är en del av lösningen, säger Alexander Knezevic, grundare och vd på RemissHjälpen.

För ytterligare information kontakta
Tarja zu dem Berge, Fund Manager Almi Invest, tel 070-918 58 96, mail tarja.berge@almiinvest.se
Alexander Knezevic, vd RemissHjälpen, tel 072-328 51 51, mail alexander@remisshjalpen.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.