2022-06-03 07:00Pressmeddelande

Almi Invests portföljbolag PharmNovo tar in 67 miljoner kronor

PharmNovo, som utvecklar en ny typ av läkemedel mot nervsmärta, har genomfört en emission om 67 miljoner kronor. I emissionen, som leddes av investerarnätverket Sciety, deltog även Karolinska Development. Kapitalet ska användas till produktion av läkemedelssubstans, genomförandet av klinisk fas I-studie samt fortsatt uppbyggnad av bolaget.

PharmNovo, som är baserat i Lund, är ett läkemedelsbolag med fokus på att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot neuropatisk smärta, eller nervsmärta. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av nervsmärta i djurmodeller.

Nervsmärta är en svårbehandlad form av smärta som ofta utvecklas till ett kroniskt tillstånd och drabbar omkring tio procent av världens befolkning. Nervsmärta kan vara följden av en direkt fysisk skada eller operation, men kan också orsakas av vanliga sjukdomar som diabetes, cancer, bältros och MS. Det finns i dag inga smärtlindrande läkemedel specifikt mot nervsmärta. Smärtpatienter behandlas i allmänhet med läkemedel mot epilepsi och depression, vilket endast ger begränsad effekt för en del patienter och är ofta förknippat med oönskade biverkningar.

Almi Invest investerade i PharmNovo redan 2020 och deltog även i denna runda.

-  Bolagets unika läkemedelskandidat visar god smärtlindringseffekt i prekliniska djurmodeller utan de biverkningar som förknippas med traditionella läkemedel mot smärta, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest.  Vi välkomnar Karolinska Development som ny investerare och ser fram mot bolagets fortsatta utveckling.

De prekliniska studierna av läkemedelskandidaten PN6047 är genomförda och PharmNovo ser fram emot att genomföra den första fas I-studien på människa.

-  Vi är mycket nöjda med att ha genomfört denna framgångsrika nyemission och vill tacka samtliga, både nya och befintliga investerare, för det stora förtroendet för PharmNovo. Vi har med goda resultat avslutat det prekliniska programmet och med detta kapitaltillskott kan vi nu med full kraft fortsätta vår satsning på att utveckla vår läkemedelskandidat mot nervsmärta, säger Per von Mentzer, vd för PharmNovo.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.