2021-05-07 06:40Pressmeddelande

Almi Invest investerar i elvägsbolaget Elonroad

Almi Invest Greentech investerar åtta miljoner kronor i Elonroad, som utvecklar en teknik för elvägar, där elfordon laddas under körning. I emissionen på totalt cirka 22 miljoner kronor deltar även logistikföretaget Bring och EU:s riskkapitalfond EIT Urban Mobility. Pengarna ska användas till att certifiera tekniken och att göra bolaget redo för kommersiell utrullning efter pågående pilotprojekt. Målet är att 2025 kunna använda tekniken för alla typer av elektriska fordon.

 Elvägar, där elfordon laddas medan de körs på vägen, är ett sätt att få ned transportsektorns påverkan på de globala koldioxidutsläppen. Dessutom minskar de batteribehovet med upp till 70 procent.

Lundabolaget Elonroad har utvecklat en teknik för elvägar, baserad på en unik laddskena, som laddar elfordon både under körning och parkering. Elonroad tillverkar, installerar, driftar och underhåller laddskenan, som bidrar till en hög säkerhetsnivå och möjliggör intelligenta vägsystem.

I och med denna riktade emission får Elonroad nu möjlighet att påbörja nästa fas i kommersialiseringen av elvägar och laddning via laddskenor på marken. Samtidigt påbörjas två nya pilotprojekt med Bring i både Sverige och Norge.

-  Det finns stora fördelar med elvägar, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech. De bidrar till stor miljönytta genom minskade utsläpp och skapar förutsättningar till mycket kostnadseffektiva lösningar både för enskilda aktörer och för samhället i stort. I och med denna investering bidrar vi aktivt till ett möjligt paradigmskifte inom transportsektorn och betydande framtida svensk export.

Elonroad driver redan ett projekt för Trafikverket i Lund, där tekniken testas på en sträcka för stadsbuss.

-  Vår vision är att vara en möjliggörare för klimatpositiva transporter. Utsläppsminskningar i transportsektorn ger stora positiva effekter och vi välkomnar våra nytillkomna ägare med på den resan! I första hand får vi möjlighet att fortsätta rulla ut tekniken på nya orter i Sverige men målet är att kunna komma in på fler marknader efter hand, säger Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad.

Samtidigt med emissionen påbörjas även två nya projekt med logistikföretaget Bring, en av investerarna i bolaget, som handlar om utveckling av stationära laddlösningar för Brings fordonsflotta i Norge och Sverige.

-  Bring vill vara en del av omställningen till elektriska transporter och som stor logistikaktör har vi mycket att vinna på att testa nya lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Vi har over längre tid ökat vår elbilsflotta för att erbjuda ännu grönare hemleveranser i storstäderna. Denna nya laddningsteknik är en innovation som vi tror kan vara med att förenkla användandet av elektriska fordon och påskynda omställningen. Elonroads teknik är väldigt lovande och vi ser fram emot ett gemensamt utvecklingsprojekt för stationär och kabelfri laddning i Norge och i Sverige, säger Tobias Åbonde, nordisk ansvarig för hemleveranser i Bring.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.