2019-01-22 14:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i HR tech-bolaget Alva Labs

Grundare Alva Labs, från höger grundare Björn Ström, grundare och vd Malcolm Brestam samt grundare Peter SchierenbeckGrundare Alva Labs, från höger grundare Björn Ström, grundare och vd Malcolm Brestam samt grundare Peter Schierenbeck

Almi Invest investerar 3,8 miljoner kronor i Alva Labs, som skapat en unik datadriven HR-tjänst som hjälper företag bygga sina organisationer med rätt människor och kompetenser. I emissionen om totalt 10,5 miljoner kronor deltar även en grupp affärsänglar, bland andra Johan Blomqvist. Kapitalet kommer att användas till försäljning och fortsatt produktutveckling.

Alva Labs People Analytics-plattform berör de mest kritiska lednings- och HR-processerna i en organisation, genom att kombinera psykologi, data science, rekrytering och teamutvärdering. Den datadrivna plattformen är den enda i sitt slag och är byggd för att vara självförbättrande över tid.

  • Många av världens ledande företag har kommit långt inom People Analytics och lyckats optimera sin talangprocess för bästa möjliga resultat. Det är en stark konkurrensfördel och nu kan Alva Labs erbjuda samma möjlighet till alla företag som vill bli mer sofistikerade inom detta område. Alva kan hjälpa varje företag att förstå vem som passar bäst i en specifik organisation och identifiera sin unika ”hiring formula”, säger Lars Videnros, investeringsansvarig på Almi Invest.

Bolaget har samlat några av de mest erfarna personerna inom psykologi, tech och organisationsutveckling för att hjälpa företag att bli mer datadrivna och metodiska i sin utvärdering och utveckling av medarbetare. Med evidensbaserade metoder från arbetspsykologin och data-science kan företag fördubbla precisionen i rekryteringsbeslut och förutspå hur olika kandidater eller befintliga medarbetare kan påverka ett teams dynamik och resultat.

  • Alva har ”buy-in” från högsta ledningen hos alla våra kunder idag och man använder vår plattform för att driva prestation och utveckling inom sina organisationer. Vi har bevisat att Alva är relevant ur ett strategiskt perspektiv och inte “bara” är ett av många verktyg hos HR, säger Malcolm Burenstam Linder, VD och medgrundare i Alva Labs.

Kapitalet kommer att användas till att stärka upp företagets organisation inom bland annat sälj samt fortsatt produktutveckling.

För ytterligare information kontakta
Malcolm Burenstam Linder, CEO Alva Labs, tel 070-984 94 18, malcolm@alvalabs.io
Lars Videnros, Investment Manager Almi Invest, tel 070-385 34 23, lars.videnros@almiinvest.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.