2020-01-29 08:29Pressmeddelande

15 miljoner till fintechbolaget Limina’s molnbaserade affärssystem för kapitalförvaltare

Ulf Svensson, LiminaUlf Svensson, vd på Limina.

Almi Invest och STOAF III SciTech investerar i en första tranch 3 miljoner kronor vardera i Limina som utvecklat marknadens första kompletta molnbaserade affärssystem för kapitalförvaltare. I finansieringsrundan på totalt 15 miljoner deltar bland annat även Vidici samt Justin Wheatley – miljardbolagsgrundaren till StatPro.

Limina har utvecklat en heltäckande Investment Management Solution (IMS) som täcker orderläggning, portföljhantering, regelefterlevnad samt beslutsstöd i realtid. Bolaget vänder sig till en global mångmiljardmarknad under snabb förändring.

- Liminas system har en framtidssäkrad arkitektur och imponerande prestanda för en marknad där förändring drivs på av ständigt nya krav och regelverk som kräver bättre systemstöd, säger Marcus Boijemyr, Fund Manager på Almi Invest.

Likt stora delar av finansbranschen så sitter många kapitalförvaltare med en stor andel föråldrade system. Många andra branscher har redan gjort omställningen till olika typer av SaaS-lösningar, men inom kapitalförvaltning sitter man ofta kvar med kostsamma kombinationer av lokala system och hemmasnickrade lösningar, där det är utmanande att följa nya regelverk och att byta till nya mer moderna system.

- Det finns stora möjligheter att nu accelerera både försäljning och vidareutveckling av funktionalitet inom Limina där vi ser att bolaget har potential att nå en världsledande position, säger Per Anders Wärn, vd på STOAF III SciTech.

En viktig konkurrensfördel i Liminas erbjudande är att det från början är byggt modulärt med moderna APIer, helt i molnet och kräver därmed ingen lokal installation. Det är det enda webbaserade systemet och kan uppdateras i takt med kundernas behov. Det är enkelt att kostnadseffektivt byta till Liminas system utan att äventyra affärsverksamheten.

- Med starka investerare och ett team med djup kompetens från branschen expanderar vi nu initialt på den nordiska marknaden och i London. Vår teknologi har potential att förändra branschen i grunden, säger Ulf Svensson, vd Limina.


För ytterligare information kontakta


Ulf Svensson, vd Limina, tel 072-450 32 95, mail ulf.svensson@limina.com

Marcus Boijemyr, Fund Manager, tel 070 244 16 44, mail marcus.boijemyr@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Per Anders Wärn, vd Stoaf III SciTech, tel 072 545 23 88, mail per.anders.warn@stoaf.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.