2017-08-31 09:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i digital alkoholtillsyn

null

Almi Invest investerar en miljon kronor i Morabolaget Upcor, som utvecklar portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn vad gäller försäljning av bland annat alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar också det regionala riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth.

I åratal har lagstiftningen kring försäljning av alkohol-, läkemedels- och tobaksprodukter successivt skärpts, vilket lett till ökade krav på Sveriges tillsynsmyndigheter, kommunerna. Med växande försäljningsvolymer finns nu ett stort behov att hitta effektivare arbetssätt för kommunerna att kunna fullfölja sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Den digitala portalen Tillsynen.se har utvecklats i nära samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och systemets funktionalitet har säkerställts via kommunala handläggare. Digitaliserade tillsynskontroller och uppföljningssystem effektiviserar arbetet och tillgodoser även näringslivets behov av tydlighet och mindre tidskrävande processer.

- Portalen skapar helt nya förutsättningar för tillsynsmyndigheterna att uppnå bättre kontroll och en mer säkerställd tillsyn, säger Håkan Alfon, investment manager på Almi Invest. Här har Upcor goda möjligheter att bli en ledande leverantör av digitala lösningar.

Tillsynen.se har lanserats och används redan idag av kommuner i Sverige. Över 3 000 butiksanställda har genomgått den digitala utbildningen i systemet.

- Vi ser en spännande framtid för Tillsynen.se och kapitaltillskottet möjliggör en snabbare etablering på den svenska marknaden, säger Upcors vd och grundare Ulf Jonsson. Vi kommer även att utveckla portalen med fler moduler och titta på etablering på nya marknader, främst i Norden.

- Den digitala tillsynen ritar om kartan för hur Sveriges kommuner i framtiden kan arbeta med detta. Vi tror att Upcor kan åstadkomma mycket närmaste tiden, säger Jonas Hedin, partner i Dalecarlia Growth och även ny styrelseordförande i Upcor.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Alfon, investment manager Almi Invest, 070-658 83 13, hakan.alfon@almiinvest.seUlf Jonsson, vd Upcor, 070-884 17 82, ulf.jonsson@tillsynen.se
Jonas Hedin, Dalecarlia Growth, 070-783 09 06, jonas.hedin@dalecarliagrowth.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.