2017-11-15 14:53Pressmeddelande

Almi Invest investerar i digital övervakning av hästar

null

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Hoofstep, ett Skånebolag som utvecklar ett intelligent system för beteendeanalys och övervakning av hästar dygnet runt. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar även privata investerare. Investerat kapital ska gå till vidareutveckling och lansering av produkten.

I dag är hästar mestadels obevakade när de befinner sig i en hage, i lösdrift eller i stallet. Om en häst blir sjuk eller skadad kan det ta timmar innan detta upptäcks, vilket kan blir dyrt för ägare och försäkringsbolag. Att identifiera beteendeavvikelser från det normala, t.ex. indikationer på kolik, hältor, stress och fölning innebär att hästägaren kan förebygga framtida problem och eventuella skador.

Skånebolaget Hoofstep erbjuder nu en lösning genom sitt digitala övervakningssystem. Det består av en sensor fäst på hästens grimma. Sensorn samlar in data och skickar den till Hoofsteps molnbaserade databas, vars algoritmer registrerar och tolkar avvikelser från hästens normala rörelse- och beteendemönster. Detta rapporteras till ägaren via en mobilapp. På detta sätt får ägaren direkt information om något är fel.

- Nu börjar även hästvärlden att bli digital, säger Jenny Strömberg, Investment Manager på Almi Invest. Hoofstep erbjuder en wearable för hästar baserad på artificiell intelligens. Detta ger dem en bra position för att ta marknadsandelar.

Bakom Hoofstep står ett starkt team med lång erfarenhet inom IT och hästar.

- I och med denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling, säger Per-Eric Olsson, VD Hoofstep. Vår totala marknad är ca 20 miljoner hästar i EU, Nord- och Sydamerika. Initialt ligger vårt fokus på de 60 000 hästgårdar som finns i Sverige.


För ytterligare information kontakta:

Jenny Strömberg, Investment Manager Almi Invest, 070-966 75 66, jenny.stromberg@almiinvest.se
Per-Eric Olsson, VD Hoofstep, 070-717 95 92, per-eric.olsson@hoofstep.com
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, 076-880 88 10, maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.