2021-08-23 05:35Pressmeddelande

Almi Invest investerar i digitala dietistmottagningen Eatit

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Eatit, som erbjuder en dietistmottagning online. I emissionen på totalt drygt fem miljoner kronor deltar också Add Health Media och andra privata health tech-investerare. Pengarna ska användas till marknadsföring och expansion.

Obesitas eller fetma är en kronisk sjukdom som ökar i hela världen. Bara i Sverige har 52 procent av befolkningen övervikt och 16 procent obesitas. I behandlingen av obesitas ingår alltid livsstilsförändringar, som utförs av dietister. Utmaningen är att samtidigt som antalet personer med obesitas kraftigt ökar globalt så råder stor brist på dietister att tillgå.

Eatit erbjuder en lösning på detta problem med sin digitala dietisttjänst. Den är först i Sverige och har genomfört över 1 000 behandlingar av obesitaspatienter på sin behandlingsplattform.

Den digitala plattformen gör det möjligt för alla vårdgivare att ge en standardiserad dietistbehandling. Detta ger flera fördelar, bland annat att vårdpersonalen sparar tid då de inte behöver utveckla egna behandlingar, behandlingsresultaten kan kontinuerligt utvärderas för att förbättras och dietisternas arbete kan effektiviseras, så att de hinner träffa fler patienter.

I Sverige råder stor brist på kvalificerade dietister. Det saknas nationella riktlinjer och tillgången till vård skiljer sig stort över landet. De flesta obesitaspatienter har fått behandling först när de drabbats av följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller cancer. I praktiken blir dock många utan behandling på grund av bristen på kvalificerad dietistvård.

-  I Sverige finns det bara sju dietister på 100 000 invånare. Diskrepansen mellan antalet patienter med vårdbehov kontra antalet dietister som kan ge behandling är så pass stor att det krävs insatser utöver det vanliga för att bemöta vår största samhällsutmaning hittills. Vi jobbar med Sveriges främsta experter inom fältet för att bygga framtidens dietistvård, säger Theresia Silander Hagström, vd och medgrundare av Eatit.

-  Eatit möter ett stort behov med sin digitala dietisttjänst och är först i Sverige, vilket gör bolaget väl positionerat på en växande marknad, säger Marie Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Eatit vill med sin behandlingsplattform möjliggöra för miljontals människor med fetma globalt att leva ett längre och friskare liv. Det är ett väldigt fint bolag med ett grymt team och vi är väldigt glada över att få bli en del av resan.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.