2015-06-22 07:40Pressmeddelande

Almi Invest reser 120 miljoner till ny regional riskkapitalfond

null

Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Småland och på Öland och Gotland. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond samt regionen. Pengarna ska investeras i ca 48 nya företag med sikte på att skapa 100 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest finns i hela landet och består av 8 regionala fonder på 13 kontor. Sedan 2009 har Almi Invest investerat ca 1,2 miljarder i tidiga tillväxtföretag. Nu reses nästa generations fonder till ett värde av 1,3 miljarder. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag med ca 70 nyinvesteringar/år över hela landet.

”Brist på riskkapital är ett känt hinder för företag att kunna växa. Vår roll är att investera i tidiga skeden och öka tillgången på riskkapital i hela Sverige. Den nya fonden betyder att regionen har stärkt tillgången på riskkapital för tidiga tillväxtbolag de kommande 6 åren”, säger Tarja zu dem Berge, som är Fund Manager för Almi Invest Småland och öarna.

Målet är nyinvesteringar i ca 48 tidiga tillväxtföretag år 2015 - 2021

I regionen Småland och Öarna finns idag runt 1500 företag mellan två och sex år och som omsätter minst 2 mkr. Hälften vill växa men bara drygt var tionde klarar att fördubbla sin omsättning på tre år.Målet är ca 48 nyinvesteringar i tidiga tillväxtföretag under åren 2015 – 2021.

”Vi letar efter team som har förmåga att bygga innovativa tillväxtföretag. Bolaget kan stå inför marknadsintroduktion eller har introducerat sina produkter/tjänster på marknaden och vill nå en snabbare tillväxt. Vi går in som en aktiv ägare, engagerar oss i styrelsen och har ett stort och växande medinvesterarnätverk. Av de bolag som vi har utvärderat i regionen så har vi hittills investerat i ca 12 %”, säger Tarja zu dem Berge.

Några typexempel på företag som Almi Invest har satsat på i regionen

Ett företag är Solutions for Tomorrow på den lilla orten Väckelsång mellan Växjö och Tingsryd som har tagit fram en mobil röntgenutrustning för sjukvården. Ett annat exempel är det gotländska företaget PiCHit, som är en global fototjänst där man kan ladda upp, söka och efterfråga bilder eller lägga ut ett uppdrag till alla. Ett tredje exempel är det Vimmerbybaserade företaget Indevex Biotech, som utvecklar och marknadsför ett evidensbaserat naturligt näringskoncept, som är en unik livsmedelskomposition till både friska och sjuka personer. Jönköpingsbaserade Sweratel utvecklar och marknadsför system baserat på WiFi standard för mobilt bredband utomhus och på platser där förstärkt datakapacitet krävs.

Almi Invest attraherar privata investerare till regionens företag

Under den första fondperioden har Almi Invest tillsammans med medinvesterare investerat 325 Mkr i riskkapital i 32 företag i regionen. Dessa företag omsätter närmare en kvarts miljard och har ca 150 anställda.

”När vi är beredda att investera i ett företag har vi sett att intresset ökar från privata investerare att också investera. Hittills har vi växlat upp varje investerad krona i regionen med ytterligare 1,5 kronor från privata investerare”, säger Tarja zu dem Berge.

För ytterligare information kontakta:
Tarja zu dem Berge, Fund Manager, Almi Invest Småland och öarna, mobil 070 918 58 96, e-post tarja.berge@almi.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, mobil076-880 88 10, e-post maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser i innovativa bolag med internationell marknadspotential. Vi finns över hela landet med 8 regionala fonder och 12 kontor. Portföljen består idag av 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.