2020-04-29 09:56Pressmeddelande

Ny undersökning: Stort förtroende för Almi Invest bland Sveriges affärsänglar

Mikael Karlsson_vd Almi InvestMikael Karlsson_vd Almi Invest

Nio av tio medinvesterare har stort förtroende för Almi Invest som statligt riskkapitalbolag. Det visar en undersökning som Almi Invest låtit genomföra bland sina medinvesterare, där Almi Invest som helhet får betyget 4,4 på en femgradig skala. Undersökningen omfattade 218 affärsänglar och investeringsbolag och genomfördes av Origo Group.

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur medinvesterarna upplever Almi Invests roll och bidrag i investeringsprocessen och som delägare. Nio av tio har stort förtroende både för Almi Invest och för dess investeringsansvariga. Fem av tio säger att det var avgörande för deras investering att Almi Invest deltog.

  • Undersökning genomfördes strax innan Corona-krisen bröt ut och vi ser att vi har en ännu viktigare roll att spela nu, som marknadskompletterande investerare. I undersökningen bekräftar en majoritet av änglarna att de ser att vi kompletterar riskkapitalmarknaden genom saminvestering med privat kapital. Vår ambition är att öka våra investeringar vilket är viktigt i ett läge där delar av det privata kapitalet drar sig tillbaka, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

Majoriteten av dem som deltog i enkäten, definierar sig som affärsänglar eller privatinvesterare. Vanligaste bransch de investerar i är Tech, följd av Life science och industri.

Investerarna anser att de viktigaste faktorerna vid valet av Almi Invest som medinvesterare är Almi Invests erfarenhet och kunskap, följt av långsiktighet, kapitalstyrka och den investeringsansvariges kompetens.

  • Vi uppskattar verkligen det goda samarbetet och förtroendet vi har bland affärsänglar och investeringsbolag. Som Sveriges mest aktiva investerare i startups vill vi kliva fram i krisen och har investerat rekordhöga nivåer nu under Q1, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest.        

Cirka 60 procent av de svarade tycker att Almi Invest skiljer sig från privata investerare. Bland motiveringarna märks mer långsiktiga, inte samma avkastningsfokus, vågar investera i tidigare skeden och är en helhetstänkare.

Undersökningen genomfördes av Origo Group i januari 2020 i form av en webbenkät där 218 affärsänglar eller investerare svarade från hela landet. Kriteriet för urval var de som har saminvesterat med Almi Invest under perioden 2018 och 2019 och därmed haft möjlighet att utvärdera Almi Invest som ägare och investerare i aktiebolag.

Mer information lämnas av
Mikael Karlsson, vd Almi Invest, tel 070-916 4610, mail. mikael.karlsson@almiinvest.se    Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076- 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.