2021-09-01 10:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Storvix som lagrar data smartare

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Lundabolaget Storvix, ett bolag som utvecklar en innovativ plattform för resurseffektiv datalagring. I emissionen på totalt sju miljoner kronor deltar också Quinary Invest och ett antal affärsänglar. Pengarna ska användas till marknadsexpansion och produktutveckling.

Marknaden för datalagring fortsätter att växa kraftigt och efterfrågan på smarta och effektiva lösningar är stor. Dagens lagring kräver omfattande hårdvaruresurser och ger en betydande energiförbrukning.

Nu erbjuder Storvix datalagringstjänster som är betydligt mer energieffektiva än konventionella lösningar, samtidigt som övriga driftskostnader drastiskt reduceras. Den innovativa tekniska plattformen möjliggör en effektivare och säkrare hantering av data. Med systemet kan energiförbrukningen i datalagring reduceras med drygt 50 procent och samtidigt som administrationskostnaderna reduceras betydligt.

-  Storvix har under fem års tid, i samarbete med kunder från bland anna datalagringsindustrin, utvecklat en avancerad teknik som visat sig ge ett antal tydliga fördelar jämfört med mer konventionella lösningar från större etablerade aktörer. Man har kunder på flera olika marknader och kan visa att kunderna successivt ökar sitt användande. Detta gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas på en global marknad, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest.

Storvix har sitt ursprung i Italien, men har flyttat till Lund för att etablera sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Bolaget har ett flertal kunder i Europa, främst i Italien, Sverige och Belgien, både inom industri och framstående europeiska forskningsinstitutioner.

-  Tack vare denna investering kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling och påbörja lansering på den amerikanska marknaden, säger Luca Minoja, vd på Storvix.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.