2022-05-05 06:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i relationsappen Birds Relations

Almi Invest investerar 4 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Birds Relations, som erbjuder en app för relationsutveckling. I emissionen på drygt 8 miljoner kronor deltar även andra etablerade techinvesterare. Pengarna ska användas till att vidareutveckla appen och att initiera internationell expansion.

Studier visar att ca en tredjedel av alla par har det kämpigt i sin relation. Trots det är det få som söker hjälp för sina problem och de par som väl söker hjälp väntar i snitt sex år efter att problemen började.

Startupen Birds Relations vill hjälpa par att vårda sin relation med en helt digital tjänst för parutveckling, i form av en app. Den bygger på beprövade metoder för parterapi och har utvecklats av legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att hjälpa par.

Genom appen kan paret analysera och jobba med sin relation. Appen innehåller relationsövningar inom olika teman så som att förstå varandra bättre, ge varandra det man behöver och komma närmare varandra. Paret jobbar helt på egen hand och i sin egen takt när det passar i deras vardag.

Med Birds Relations app blir det enklare för par jobba med sin relation. Alla relationer behöver underhållas, och i Birds får användarna jobba proaktivt innan problemen har blivit för stora.

-  Birds Relations erbjudande ligger helt rätt för den växande och alltmer digitala relationsmarknaden. Med en skalbar produkt, som möjliggör internationell expansion, ser vi stor potential för bolaget att lyckas samtidigt som par får hjälp att bygga varaktiga relationer, säger Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest.

Bird Relations fokus under den kommande 12-månadersperioden är att vidareutveckla produkten och introducera appen internationellt.

-  Precis som det är viktigt att hand om sig själv, är det viktigt ta hand om sin relation. Tack vare denna investering kan vi nu ta nästa steg och lansera vår app bredare så att fler kan må bra i sin relation, säger Sofia Brandt, vd och en av fyra kvinnliga grundare på Birds Relations.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.