2021-06-16 07:05Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Strike Pharmas unika cancerbehandling

Almi Invest investerar drygt två miljoner miljoner kronor i Uppsalabolaget Strike Pharma, som utvecklar en ny, effektivare cancerbehandling. I emissionen på nära 10 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till utveckling av en första version av läkemedlet.

Strike Pharma har tagit fram en helt ny teknik för en ny individbaserad cancerbehandling, som utifrån varje patienttumörs genetiska profil attackerar just tumörcellerna och lämnar andra normala celler i kroppen i fred. Fördelen med detta är att man får en betydligt effektivare behandling samtidigt som man sänker risken för biverkningar.

Denna nya, antikroppsbaserade metod möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya behandlingar för flera olika cancerformer. Behandlingen ges som en spruta i armen. Eftersom antikroppen i viss mån är målsökande behöver man inte ge stora doser, vilket kraftigt minskar risken för biverkningar. 

Bolaget vill nu utveckla konceptet vidare där ett av målen är att få fram en så kallad Candidate Drug, som man sedan kan ta vidare till tidiga djurförsök. Målsättningen är att plattformen ska kunna behandla alla typer av solida cancerformer.

  • Strike Pharmas unika plattform är en av de nya tekniker som bygger på immunonkologi och personanpassad behandling, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest. Behovet av nya cancerbehandlingar är mycket stort och här har Strike Pharmas metod stor potential, eftersom den är mer kostnadseffektiv och minst lika effektiv som dagens immunonkologiska behandlingar.

Strike Pharma, som grundades 2020, är en avknoppning från den forskning som bolagets medgrundare, docent och lektor Sara Mangsbo, har utfört under flera års tid inom SciLife Labs läkemedelsutvecklingsplattform (DDD). Bolaget är ännu i ett mycket tidigt skede och ska närmast ta fram en läkemedelskandidat, som man kan ta vidare in till djurförsök och stabilitetsstudier.

  • Denna investering gör det möjligt för oss att ta nästa steg i vår utveckling och visa att vi kan producera vår läkemedelskandidat i en större skala på ett effektivt sätt, säger Strike Pharmas vd Mårten Winge.
Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.