2019-09-18 05:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i AI-bolaget Evispot

Evispot, med grundarna Thomas Selldén och Sebastian Larsson, utvecklar en AI-baserad mjukvara för bättre kreditbeslutEvispot, med grundarna Thomas Selldén och Sebastian Larsson, utvecklar en AI-baserad mjukvara för bättre kreditbeslut

Almi Invest investerar 2,1 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Evispot, som utvecklar ett AI-baserat verktyg för kreditbedömningar. I emissionen på totalt 6 miljoner kronor deltar bland andra Lena Apler och den befintliga ägaren Chalmers Ventures.

Evispot har utvecklat en AI-baserad plattform för bedömning av kreditvärdighet och kreditrisk. Plattformen gör det möjligt gör det möjligt för kreditgivaren att fatta mer tillförlitliga kreditbeslut, vilket innebär att fler kan få lån samtidigt som kreditrisken sänks.

Genom att analysera ansökningarna mer detaljerat med hjälp av AI kan bankerna göra mer dynamiska bedömningar och förstå alla typer av ansökningar, även de som historiskt sett blivit förbisedda av systemet, som exempelvis egenföretagare och nyinflyttade. Kreditgivaren får ett tydligt underlag för sina beslut och kan förklara hur och varför ett kreditbeslut har fattats.

Evispots verktyg gör det möjligt för banker att utveckla egna och specialanpassade AI-modeller för kreditbeslut. Evispots testkunder kan påvisa en 15-procentig ökning av konvertering utan ökad kreditrisk.

  • Evispot adresserar ett kundproblem med en innovativ och skalbar lösning. Med Evispots verktyg kan långivaren fatta bättre beslut och bevilja rätt kredit till rätt individ, säger Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest

I nyemissionen deltar förutom Almi Invest även Lena Apler, grundare av Collector Bank, Peter Bergh grundare av bl.a. EcoWin och Macrobond, Bertil Görling f.d. Tele Radio samt Chalmers Ventures.

  • Produkten förklarar och tillämpar AI enkelt och transparent. Dessutom lätt att implementera och nyttiggöra för bank och finans i stor skala, säger Lena Apler
  • Vi är väldigt glada över att få in dessa investerare med deras erfarenhet, kompetens och nätverk i Evispot. Vi ser fram emot att utöka teamet med nya kollegor i syfte att stärka bolagets satsningar inom produktutveckling samt marknad och försäljning för att ta nästa steg i Evispots utveckling, säger Sebastian Larsson

Mer information lämnas av

Björn Westman, Investment Manager Almi Invest, tel 070-640 90 96, e-mail bjorn.westman@almiinvest.se

Sebastian Larsson, vd Evispot, tel 070-233 23 35, e-mail sebastian.larsson@evispot.ai,


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.