2014-02-06 10:09Pressmeddelande

Almi Invest har avyttrat sina aktier i REHACT

null

Almi Invest har under januari 2014 genomfört en exit i REHACT genom att sälja sina sista aktier i bolaget via NASDAQ OMX. REHACT har utvecklat ett internationellt prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som reglerar byggnaders behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft.

Idag uppförs det globalt cirka 3-4 miljarder kvadratmeter byggyta per år. Det innebär att marknaden för ett system som integrerar värme, kyla och frisk luft på ett energibesparande sätt är mycket stor. REHACTs klimatsystem gör att behovet av externt tillförd energi för dessa funktioner kan minskas med upp till 85 procent.

Svante Bengtsson, vd REHACT, kommenterar Almis Invests betydelse för företagets utveckling:
 – Almi Invests investering i REHACT skedde när bolaget stod vid ett avgörande vägskäl. Förutom kapital har Almi under hela investeringen bistått med råd och öppnat intressanta nätverksmöjligheter för REHACT. Utan det stöd som Almi Invest visat under resans gång hade REHACT inte befunnit sig där vi är idag, noterade på NASDAQ OMX First North med över 1 200 aktieägare. Vi var från början medvetna om att Almi Invest vid någon tidpunkt skulle avveckla sitt innehav för att kunna stötta andra med kapital och kompetens och det är med glädje vi kan se att deras affärsmodell fungerade väl för oss.

Bra affär även för Almi Invest
– Försäljningen av våra aktier i REHACT är i linje med Almi Invests uppdrag att investera och arbeta aktivt i bolag i tidiga skeden för att över tid minska vårt engagemang. Det känns kul att vi kunde och vågade ta risk i REHACT i ett kritiskt skede när inga andra externa finansiärer fanns att tillgå. Vi har fått god avkastning på vår investering och de medel som nu frigjorts kommer att återinvesteras i nya, spännande entreprenörsdrivna bolag, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:
Svante Bengtsson, VD REHACT AB, tel: +46 (0) 709 566 756
Tor Kihlberg, Investment Manager Almi Invest tel: +46 (0)70 143 20 51
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest, tel +46 (0)76-880 88 10
 
Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av cirka 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB www.almiinvest.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.