2021-06-28 09:32Pressmeddelande

Almi Invest investerar i nanoanalysföretaget Nanolyze

Almi Invest investerar 2,7 miljoner kronor i Nanolyze, som utvecklar en ny teknik för att studera nanopartiklar i realtid i mikroskop, vilket är av stort intresse för läkemedelsindustrin. I emissionen på totalt 11 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att påbörja pilotförsäljning, rekrytering och produktionssättning.

Läkemedel baserade på nanoteknik är det senaste inom läkemedelsindustrin och många av de stora globala läkemedelsbolagen satsar stort på forskning och utveckling kring detta. Två aktuella exempel är Covid-19 vaccinen från Pfizer och Moderna, som båda bygger på nanoteknik.

Fördelen med nanobaserade läkemedel är de ger en helt ny precision i behandlingen. Tidigare har det bara gått att leverera läkemedel till utsidan av cellen, men med hjälp av nanotekniken kan man även leverera läkemedel inuti cellen. Men utvecklingen av nanomedicin kräver goda analysverktyg för att driva forskning och utveckling framåt.

Nu har Göteborgsbolaget Nanolyze tagit fram en disruptiv teknik som analyserar och identifierar nanopartiklar utan att påverka partikeln och därmed riskera felmätningar. På så sätt går det att göra mätningar i realtid och spara analystid, eftersom Nanolyzes teknik ersätter flera befintliga metoder.

-  Nanolyzes instrument är banbrytande inom nanoteknik, ett område i kraftig expansion. Vi har bara sett början av nanoteknikens potential och den kommer att vara en betydande del i medicinsk forskning och behandling framöver, med möjlighet till en ny precision i terapier. Nanolyzes teknik kan få stor betydelse för såväl forskning, läkemedelsframställning och på sikt även diagnostik, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest.

Bolagets instrument består av mikroskop, fixtur för chip, engång-chip för nanopartiklar och analyserande mjukvara.

-  Vi är väldigt glada för denna investering, säger Nils Löfgren, vd på Nanolyze. Nu får vi möjlighet att öka takten i vår utveckling och lansera första versionen av vårt instrument 2022.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.