2018-09-19 13:19Pressmeddelande

Studie: Branscherfarenhet och avancerad teknik ger bättre riskkapitalinvesteringar

null

Grundare med branscherfarenhet och en avancerad teknisk plattform – det är de viktigaste faktorerna för att en investering ska bli lyckad. Det visar en studie från Almi Invest, Sveriges mest aktiva investerare i startups, som jämfört sina bästa investeringar med de sämsta. Andra framgångsfaktorer är grundare som satsat tid och pengar i bolaget och en marknad i stark tillväxt.

Almi Invest investerar varje år i ca 40-50 bolag, som befinner sig i mycket tidiga riskfyllda skeden. Vissa har blivit riktigt bra investeringar, till exempel Tobii, Neo Technology och MIPS, medan andra medfört förlust, så kallade negativa exits. Almi Invest har studerat 16 parametrar, som alla brukar nämnas som framgångsfaktorer för en lyckad investering.

- Vi vill, utifrån våra historiska investeringar och exits, dra lärdomar om vilka faktorer som tycks ha en signifikant positiv effekt på utfallet av investeringen, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

Studien visar att det viktigaste för en lyckad investering är att bolaget ska ha en innovation som bygger på en teknisk, gärna avancerad, plattform, vilket 73 procent av de bästa investeringarna har.

- En avancerad teknisk lösning möjliggör ofta skalbara affärsmodeller och skapar barriärer gentemot konkurrenter, säger Mikael Karlsson. Om de dessutom bygger på forskning så är det ytterligare en bidragande faktor för en lyckad investering.

En annan mycket viktig faktor är att ha grundarteam med branscherfarenhet. 72 procent av Almi Invests mest lyckade exits har minst en grundare med gedigen erfarenhet från branschen.

En tredje betydelsefull faktor för en lyckad investering är grundare som har ”skin in the game”, det vill säga har satsat egna pengar och egen tid i bolaget. Detta är fallet för 71 procent av de bästa investeringarna. Enligt studien visar ”skin in the game” en stark tro på bolaget och ger incitament att fortsätta även om bolaget hamnar i en tuffare period.

- Att bolaget verkar på en tillväxtmarknad och har tagit in ”smart money”, det vill säga investerare med bransch- och/eller stor investeringserfarenhet, är också signifikanta faktor för framgång, säger Mikael Karlsson. Studien visar tydligt vilka ingångsvärden som är viktiga för att bygga värden i portföljbolagen över tid.


För ytterligare information kontakta
Mikael Karlsson, vd Almi Invest, tel 070 916 46 10, mail mikael.karlsson@almiinvest.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.