2020-06-08 05:26Pressmeddelande

PantaPå tar in 9,5 miljoner för att skapa en global återvinningsrevolution

PantaPåSuwar och Berfin Mert, grundare av PantaPå.

Almi Invests GreenTech-fond investerar 4 miljoner kronor i PantaPå – en världsunik app som ger användare pant för att återvinna förpackningar med mobilen. I emissionen på 9,5 miljoner kronor deltar även Orkla Ventures, Verdane Foundation och affärsänglar.

Med PantaPå-appen kan användare skanna streckkoder på sina förpackningar vid en återvinningsstation och belönas direkt med pengar och kuponger i mobilen. Panten rapporteras till varumärken som deltar i tjänsten och som i sin tur bättre kan förstå och ta ansvar över förpackningarnas resa, reducera sina utsläpp genom ökad återvinning och få värdefulla kundinsikter. Bland kunderna finns idag globala bolag som Mondelez, Procter & Gamble, Unilever och Orkla med en mängd varumärken.

Appen lanserades i augusti 2019 och har idag 100 000 användare i Sverige och USA.

- Majoriteten av alla plastförpackningar inom EU och i Sverige återvinns inte. PantaPå har en smart affärsmodell som både varumärken, miljön och konsumenten vinner på och bidrar till en mer cirkulär konsumtion. Genom att sätta ett värde på förpackningar förändrar bolaget attityder och förvandlar skräp till resurser, säger Emanuel Andersson, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond.

Allt som har en streckkod går att panta via appen, från plastpåsar till pappersförpackningar, på alla återvinningsstationer i Sverige. Idag är över 5000 återvinningsstationer anslutna och användare kan själva lägga till nya. Utöver produkter från anslutna varumärken finns möjlighet att panta fem valfria förpackningar per vecka och få 1 kr för varje förpackning. I appen kan användaren även se sin totala utsläppsbesparing i Co2 tack vare återvinningen.

- Vårt mål är att nå en halv miljon användare under 2020. Vi är mycket glada över att få investerare med omfattande kunskap om internationell expansion. Tack vare investeringen kan vi utöka teamet och ta tillvara på det intresse som våra befintliga kunder och marknaden visar för att expandera till fler länder och skapa en global återvinningsrevolution, säger Suwar Mert, vd på PantaPå som grundat bolaget med sin syster Berfin Mert, COO på PantaPå.


För ytterligare information kontakta
:

Suwar Mert, vd PantaPå, tel 070 715 76 52, mail suwar@pantapa.se

Emanuel Andersson, Investment Manager Almi Invest GreenTech-fond, tel 070 603 02 52, mail emanuel.andersson@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.