2012-10-02 10:28Pressmeddelande

Almi Invest Västsverige får 83 nya miljoner att investera i lovande unga tillväxtföretag

null

Det finns många unga lovande företag i Västra Sverige som är i behov av riskvilligt kapital för att kunna växa. Almi Invest, som alltid investerar tillsammans med privata aktörer, har nu tillförts ytterligare kapital på drygt 83 miljoner kronor. Det är ungefär lika mycket som Almi Invest Västsverige har investerat sedan starten 2009.  – Det här kan komma att innebära ytterligare 15-20 nya investeringar fram till 2015 för att utveckla regionens många lovande entreprenörsdrivna bolag. Vi har sedan starten för drygt tre år sedan visat att det finns ett stort antal bolag i den tidiga expansionsfasen som utgör goda investeringsmöjligheter, säger Håkan Krook, VD på Almi Invest Västsverige. Almi Invest Västsverige får tillgång till drygt 83 Mkr bestående av 25 Mkr från EU-medel och lika mycket i nationell motfinansiering. Resterande 33 Mkr skjuter Almi Företagspartner Väst till.

200 hundra miljoner mer tillsammans med privata investerare

Det innebär att Almi Invest Västsverige kan fördubbla de årliga investeringarna framöver. Det ska ses mot bakgrund av att investeringsklimatet hårdnat under de senaste åren. Tillgången på kapital från privata riskkapitalbolag har minskat, och till det kommer att det också är svårt att erhålla lånekapital i de tidiga faserna av bolagens utveckling - Med det nya kapitaltillskottet ser det idag något ljusare ut för västsvenska företag som befinner sig i början på en expansion. Då vi alltid investerar tillsammans med privata riskkapitalaktörer som i genomsnitt investerar drygt 1,5 gånger Almi Invests investering innebär detta att ca 200 Mkr kommer att investeras i dessa tillväxtbolag, säger Håkan Krook.

Bred blandning av nya innovativa företag

Almi Invest Västsverige har till uppgift att skapa tillväxt genom att investera i regionens mest innovativa och snabbväxande unga företag, drivna av hängivna entreprenörer. Genom att investera både kapital och kompetens skapas möjligheter för att de skall kunna tillvarata sin fulla potential.  Sedan starten 2009 har Almi Invest Västsverige utvärderat över 350 företag i västra Sverige och investerat ca 90 Mkr i 23 företag. Tillsammans med investeringspartners innebär det att ca 220 Mkr tillförts dessa bolag. Almi Invest Västsverige investerar i alla branscher och har inklusive det tillförda kapitalet på 83 Mkr nu totalt 260 Mkr i förvaltat kapital. - Vi investerar oftast mellan 2-4 Mkr i bolagets tidiga expansionsfas. Totalt kan vi investera upp till ca 10 Mkr per bolag. Det vi fokusera mest på vid vår investeringsbedömning är att bolaget har en bevisad intäktsförmåga, har stor tillväxtpotential och drivs av människor med passion och kunskap, säger Håkan Krook.

För mer information

Håkan Krook, VD, Almi Invest Västsverige, mobil 070-89 90 461, hakan.krook@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital, kompetens och nätverk. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.