2018-10-09 06:44Pressmeddelande

Almi Invest säljer sitt innehav i AR-bolaget XMReality

Almi Invest har sålt sitt totala innehav i AR-bolaget XMReality för 22,5 miljoner kronor. XMReality är noterat på Nasdaq First North sedan april 2017 och delar av Almi Invests innhav har sålts av successivt till marknaden. Nu köper Spiltan, som även investerat i bolaget sedan tidigare, åtestoden av innehavet.

Almi Invest investerade initialt i bolaget 2012. Därefter har ett antal följdinvesteringar gjorts.

-Det är mycket glädjande att Almi Invest har fått vara med som en av de första externa investerarna i detta framtidsbolag. Under vår innehavstid har bolaget blivit marknadsledande inom remote guidance, med sin AR-baserade teknologi som hjälper industriföretag lösa komplexa problem på distans. Med 22,5 miljoner i total exitlikvid över tid ger det oss nytt riskkapital som vi kan använda för investeringar i nya, svenska startups, säger Jenny Engerfelt, Fund Manager Almi Invest

Genom bolagets verktyg XMReality Remote Guidance möjliggörs kunskapsdelning med hjälp av tal, gester och bilder mellan personer som befinner sig långa geografiska avstånd från varandra.

-Att ha med Almi Invest som investerare i bolaget redan från ett tidigt skede har varit av stort värde för bolagets utveckling. Förutom kapitaltillskott har man skapat förtroende hos privata investerare och bidragit aktivt och ansvarsfullt i styrelsearbetet, säger Claes Nylander, styrelseordförande i XMReality.

Under 2018 har XMReality knutit till sig nya kunder såsom John Bean Technologies och fördjupat samarbeten med bland andra Electrolux, den italienska förpackningskoncernen Coesia och Haas Group.

-XMReality har tagit en spännande position på marknaden med sin AR-baserade lösning för Remote Guidance. Bolaget har sedan börsnoteringen stärkt teamet ytterligare och bygger stadigt vidare på en redan stark kundbas. Användandet av AR inom industrin utvecklas positivt och vi ser en stor potential i andra tillämpningar hos befintliga och nya kunder. Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och engagerat följa bolagets framtida utveckling, säger Björn Persson, Investment Manager på Spiltan.

För ytterligare information kontakta 
Jenny Engerfelt, Fund Manager Almi Invest Östra Mellansverige, tel 070-354 61 44, jenny.engerfelt@almiinvest.se 
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, maria.kessling@almiinvest.se 
Claes Nylander, styrelseordförande XM Reality, tel 0705 313422, claes.nylander@xmreality.se 
Gustav Blix, Information Manager, Investment AB Spiltan, tel: 070-674 74 00, gustav@spiltan.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.