2021-09-24 13:35Pressmeddelande

Almi Invest investerar i halvledarbolaget AlixLabs

Almi Invest investerar nära tre miljoner kronor i AlixLabs, som utvecklar en ny metod för att tillverka halvledarkomponenter billigare och snabbare. I emissionen på totalt nio miljoner kronor deltar även privata investerare, bland andra NHL-proffsen Michael, Alexander och William Nylander. Pengarna ska användas till produktutveckling och validering av teknologin.

 Halvledarkomponenter bygger upp de minimala datachips som finns i stort sett alla elektroniska produkter, till exempel smarta telefoner, p-automater, servrar, spelkonsoler och datorer. De kan beskrivas som hjärnan och minnet som får elektroniska produkter att fungera.

Dagens halvledarkomponenter är extremt små, vilket gör dem svårare och dyrare att tillverka. Industrin jobbar på att klara detta genom nya och innovativa angreppssätt. Gemensamt för dessa nya metoder är att de är komplexa och i de flesta fall extremt kostsamma.

Nu har AlixLabs, som är baserat i Lund, utvecklat en ny, innovativ metod för att tillverka halvledarkomponenter med hög packningsgrad, som slopar flera steg i tillverkningsprocessen. Därmed blir komponenterna billigare och mindre resurskrävande och kan öppna en ny väg för en hållbarare masstillverkning av elektronik.

Metoden gör det möjligt att tillverka extremt små halvledarkomponenter på ett exakt och effektivt sätt. Detta innebär att även mindre produktionsanläggningar i till exempel Europa kommer att kunna tillverka komponenterna med hanterbara investeringar. Idag sker i princip all produktion av dessa små halvledare i USA och Asien, främst på Taiwan. 

-  AlixLabs disruptiva tillverkningsmetod har en enorm marknadspotential och möjliggör fortsatt teknikutveckling och kraftfullare elektronik som samtidigt är mycket mer resurssnål, säger Anna Gisselsson, Investment Manager på Almi Invest.

Bolagets metod är täckt av ett godkänt patent i USA och det har ytterligare patentansökningar i andra länder.

-  Tack vare denna investering kan vi ta bolaget till nästa nivå, säger Jonas Sundqvist, vd på AlixLabs. Vi har idag ett antal påbörjade förhandlingar med FoU-aktörer, utrustnings- och halvledartillverkare för att skapa underlag för vidare samarbete för utveckling av våra produkter.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.