2021-11-30 07:50Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Granode Materials som gör batterierna billigare och bättre

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Granode Materials, som utvecklar ett nytt grafenbaserat anodmaterial för bättre och billigare litiumjonbatterier. I emissionen på totalt 12 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till produktutveckling samt att initiera de första kommersiella kontakterna.

Den stora globala efterfrågan på eldrivna produkter såsom hushållsprodukter, mobiler och elbilar gör att behovet av bättre, billigare och mer hållbara litiumjonbatterier ökar kraftigt.

Nu har Sundsvallsbolaget Granode Materials, en avknoppning av grafenbolaget 2D fab, förvärvat rättigheterna till en helt ny metod för att tillverka ett nytt anodmaterial till litiumjonbatterier, som ger billigare batterier med bättre lagringskapacitet. Det nya materialet har egenskaper som innebär att en mindre mängd anodmaterial krävs för motsvarande lagringskapacitet, vilket möjliggör lättare batterier och därmed lägre energikonsumtion, det vill säga ett mer hållbart alternativ till dagens litiumjonbatterier.

Metoden har utvecklats vid Mittuniversitetet och nu ska Granode Materials verifiera framtagningen mot succesivt större volymer. Målet är att lansera det nya anodmaterialet på marknaden 2025.

-  Idag pågår många initiativ för att hitta nästa generations litiumjonbatterier. Här ligger Granode Materials i framkant gällande framtidens anodmaterial. Bolaget är ännu i en riskfylld tidig utvecklingsfas, men har betydande potential. Om det lyckas kan bolaget i framtiden bli ett expanderande industriföretag på en starkt växande batterimarknad, säger Eva Nordlander, Fund Manager på Almi Invest.

En av medinvesterarna i Granode Material är Lars Thunell, som även går in som styrelseordförande. Han har tidigare varit chef för bland annat SEB och International Finance Corporation inom Världsbanken.

-  Vi är väldigt glada över denna investering, säger Björn Forsberg, tf vd Granode Material AB. Nu kommer vi att kunna ta nästa steg och fortsätta utveckla och testa materialet för att kunna skala upp tillverkningen.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.