2024-04-18 05:30Pressmeddelande

Klart med ny investeringsfond för startups i Västra Götalandsregionen och Halland – Almi Invest Västsverige AB säkrar 230 mkr för nya investeringar

Henrik JanssonHenrik Jansson, VD Almi Invest Västsverige

Klimatet för startupbolag har hårdnat betydligt de senaste två åren med höga räntor, krig i Europa och svårigheter att hitta riskvilligt kapital. När många investerare blir mindre riskbenägna får Almi Invest en större roll på marknaden för att säkra fortsatt tillväxt för framtidens teknik inom en rad områden som grön omställning, Deep tech och Life science.

Tillskottet på ca 230 mkr kommer ifrån olika håll. Den absoluta majoriteten kommer ifrån avkastningen från tidigare framgångsrika investeringar som Almi Invest gjort i Västsverige, följt av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Västra Götalandsregionen och Region Halland.

- Det känns mycket glädjande att vi säkrat tillgången på riskkapital till startups i Västra Götaland och Halland för många år framöver. Sedan 2009 har vi investerat i drygt 130 startups i Västsverige. Almi Invest har genom ett mycket aktivt investeringsarbete blivit en naturlig del av processen från idé till växande startup-bolag i VGR och Halland. Det fortsätter vi med nu, säger Henrik Jansson, VD och Fund Manager Almi Invest Västsverige.

Varje år utvärderar teamet i väst mellan 200–300 bolag, men endast ett fåtal av dessa leder till en investering. Idag är konkurrensen om riskkapitalet stenhård. Almi Invest investerar maximalt hälften av kapitalet i en investeringsrunda, resten kommer alltid från privata investerare som affärsänglar och andra riskkapitalbolag. Bolagen kommer ifrån hela regionen, även om många har en koppling till universitet- och högskolemiljöer.

- Sverige står sig fortfarande starkt innovationsmässigt, och Västsverige i synnerhet har genererat många vassa tillväxtbolag under årens lopp. Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med samtliga inkubatorer och acceleratorer i regionen när det gäller att hitta de mest spännande bolagen med störst potential. Vi vet att det även finns flera intressanta bolag utanför dessa miljöer och nu gäller det att hitta även dessa, säger Ola Gravenfors, styrelseordförande i Almi Invest Västsverige AB.

Almi Invest investerar i tidig fas i bolag med hög tillväxtpotential, ofta redan under teknikutvecklingsprocessen, men ser gärna att tilltänkta kunder har bekräftat behovet före investeringen genomförs.  

Medfinansieras av Europeiska unionen

Medfinansieras av Europeiska unionen

 

För mer information kontakta

Henrik Jansson
VD/Fund Manager
Almi Invest Västsverige AB
Almi Invest GreenTech AB
Tel +46 (0)70 308 80 92
e-mail henrik.jansson@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups med verksamhet i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Portföljbolag har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.


Kontaktpersoner

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi